Bruto-netto salaris berekenen

Bereken bruto-netto salaris

?
Netto salaris: € 2.924,17

Let op: Het netto salaris is een indicatie en kan afwijken van het uitbetaalde salaris door persoonlijke omstandigheden. Voor de berekeningen maken we gebruik van formules voor belasting box 1 i.p.v. de uitgebreide loonbelastingtabellen, wat kan resulteren in kleine verschillen.

Wat vind je van deze tool?

Berekening bruto naar nettoloon

OmschrijvingBedrag
Brutosalaris Per maand€ 3.666
Bijtelling+€ 0
Loon voor loonheffing=€ 3.666
Loonheffing Belasting box 1 - toegepaste loonheffingskorting

€ 1.355,25 - € 613,42
€ 741,83
Netto salaris Per maand=€ 2.924,17

Berekening loonheffingskorting

OmschrijvingBedrag
Algemene heffingskorting€ 174,25
Arbeidskorting+€ 439,17
Loonheffingskorting Per maand=€ 613,42

Disclaimer: Hoewel de informatie en berekeningen op deze website met zorg zijn samengesteld, kunnen er fouten optreden. Controleer altijd de resultaten en raadpleeg bij twijfel een financieel expert. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Over de Bruto-netto salaris Calculator

  • Ontwikkeld door
  • Gepubliceerd op
  • Laatst bijgewerkt op
  • Beoordeling van 10/10 (1 review)

Veelgestelde Vragen

Bekijk hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, wil je meer weten, of heb je feedback of suggesties? Neem dan contact met ons op.

Je netto salaris wordt berekend door je bruto salaris te verminderen met verschillende inhoudingen zoals loonheffing en sociale premies. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies voor volksverzekeringen zoals de AOW, ANW en WLZ.

Daarnaast kunnen heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting en arbeidskorting van invloed zijn op de uiteindelijke belasting die je betaalt. Andere factoren zoals bijtelling voor een auto van de zaak, je leeftijd, en of je de AOW-leeftijd hebt bereikt, spelen ook een rol in de berekening van je netto salaris.

Loonheffing is de belasting die wordt ingehouden op je salaris. Het bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. De hoogte van de loonheffing is afhankelijk van je brut salaris, leeftijd, en persoonlijke omstandigheden. De belastingdienst hanteert verschillende belastingtarieven afhankelijk van je inkomen.

Bijvoorbeeld, voor een jaarinkomen tot €75.518 betaal je in 2024 36,97% belasting. Boven dat bedrag betaal je 49,50% belasting over het meerdere. Daarnaast worden heffingskortingen, zoals arbeidskorting en algemene heffingskortingen toegepast om de uiteindelijke belastingdruk te verlagen.

Loonheffingskorting is een verzamelterm voor verschillende heffingskortingen die je kunt krijgen op de belasting en premies die je betaalt over je loon. Wanneer je loonheffingskorting toepast, houdt je werkgever automatisch minder belasting in op je loon, waardoor je een hoger nettoloon ontvangt. Dit betekent dat je direct profiteert van de kortingen waarop je recht hebt, zonder te hoeven wachten op een belastingteruggave.

Er zijn verschillende heffingskortingen die onder de loonheffingskorting vallen, waaronder:

  • Algemene heffingskorting: Een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen die voor iedereen geldt.
  • Arbeidskorting: Een korting speciaal voor mensen die werken. Hoe meer je verdient, hoe hoger deze korting, tot een bepaald maximum.
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK): Een korting voor werkende ouders met jonge kinderen, bedoeld om arbeid en zorg te combineren.
  • Ouderenkorting: Een korting voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en een bepaald inkomen hebben.
  • Alleenstaande ouderenkorting: Een extra korting voor alleenstaande AOW-gerechtigden.
  • Jonggehandicaptenkorting: Een korting voor mensen die jonggehandicapt zijn en een uitkering ontvangen op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Om loonheffingskorting toe te passen, moet je bij je werkgever aangeven dat je deze korting wilt ontvangen. Dit doe je door een formulier in te vullen waarin je aangeeft dat dit je hoofdwerkgever is en je hier je loonheffingskorting wilt toepassen. Het is belangrijk om te weten dat je de loonheffingskorting maar bij één werkgever kunt toepassen. Heb je meerdere werkgevers, dan moet je kiezen bij welke je de korting wilt laten toepassen.

Je brutosalaris staat vermeld op je loonstrook, die je meestal elke maand van je werkgever ontvangt. Het brutosalaris is het bedrag dat je verdient voordat er belastingen en andere inhoudingen van afgetrokken worden.

Daarnaast wordt je brutosalaris vaak vermeld in je arbeidsovereenkomst. Hierin staat het salaris dat je met je werkgever bent overeengekomen, inclusief eventuele bonussen of toeslagen.

Als je toegang hebt tot een online salarisportaal van je werkgever, kun je daar ook je brutosalaris terugvinden. Dit portaal bevat doorgaans al je loonstroken en andere relevante salarisinformatie.

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je in Nederland recht hebt op een ouderdomspensioen vanuit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW-leeftijd is niet voor iedereen hetzelfde en wordt beïnvloed door de levensverwachting in Nederland.

Op dit moment wordt de AOW-leeftijd jaarlijks vastgesteld door de overheid en kan deze afhankelijk van je geboortedatum variëren. Voor de meest actuele informatie over de AOW-leeftijd kun je de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) raadplegen of maak gebruik van onze AOW-leeftijd berekenen tool.

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Dit betekent dat als de levensverwachting stijgt, ook de AOW-leeftijd zal stijgen. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen die invloed kunnen hebben op je pensioendatum.

Bruto salaris is het totale bedrag dat je verdient voordat er belastingen en andere inhoudingen worden afgetrokken. Het is het bedrag dat in je arbeidsovereenkomst staat en waarop je werkgever belastingen en premies berekent.

Netto salaris is het bedrag dat je uiteindelijk op je bankrekening ontvangt. Dit bedrag krijg je na aftrek van loonheffing, sociale premies en eventuele andere inhoudingen zoals pensioenbijdragen.

Het verschil tussen bruto en netto salaris wordt dus bepaald door de verschillende belastingen en premies die van je bruto salaris worden afgetrokken. Hoe hoger deze inhoudingen, hoe lager je netto salaris zal zijn.

Voorbeelden Bruto naar Netto salaris

Bekijk onze verschillende voorbeelden voor het berekenen van netto salaris op basis van het brutosalaris.

Voorbeeld Bruto naar Netto salaris met bijtelling

In onderstaande voorbeeld zie je een berekening van het bruto salaris naar het netto salaris inclusief bijtelling. Dit voorbeeld laat zien hoe het brutoloon en bijtelling worden gebruikt om het loon voor loonheffing te bepalen, waarna loonheffing wordt toegepast om het netto salaris te berekenen. Het geeft een duidelijk overzicht van de stappen die nodig zijn om van bruto naar netto te komen.

Voorbeeld berekening Bruto naar Netto met bijtelling

Voorbeeld Bruto naar Netto salaris met AOW-leeftijd

In onderstaande voorbeeld zie je een berekening van het bruto salaris naar het netto salaris voor iemand die de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dit voorbeeld illustreert hoe het brutoloon en de loonheffing samen met de toegepaste heffingskortingen worden gebruikt om het netto salaris te bepalen. Het geeft inzicht in hoe de verschillende kortingen voor ouderen van invloed zijn op het uiteindelijke netto bedrag.

Voorbeeld berekening Bruto naar Netto met AOW-leeftijd

Meer rekentools werk & inkomen

Ontdek nog meer leuke en handige online rekentools die je kunnen helpen voor het zelf maken van berekeningen.

Loonheffingskorting berekenen

Bereken eenvoudig hoeveel loonheffingskorting je krijgt en op welke heffingskortingen je recht hebt.
Bekijk

Combinatiekorting (IACK) berekenen

Bereken hoeveel inkomensafhankelijke combinatiekorting je krijgt op basis van de hoogte van je arbeidsinkomen.
Bekijk

Rente spaargeld berekenen

Bereken hoeveel rente je ontvangt over je spaargeld bij bepaalde looptijd en spaarrente.
Bekijk

Vermogensbelasting berekenen

Bereken hoeveel belasting je moet betalen in box 3 over je vermogen.
Bekijk