Inkomstenbelasting ZZP berekenen

Bereken inkomstenbelasting ZZP

?
?
?

Resultaat belasting en netto-inkomen ZZP

Inkomstenbelasting: € 6.792
Bijdrage Zvw: € 2.035
Netto inkomen: € 41.173

Let op: De inkomstenbelasting voor ZZP'ers / IB-ondernemers is een indicatie en houdt geen rekening met mogelijke fiscale veranderingen, persoonlijke omstandigheden of aftrekposten.

Wat vind je van deze tool?

Berekening bruto netto inkomen ZZP

Berekening belastbaar inkomen ZZP

OmschrijvingBedrag
Winst uit onderneming€ 50.000
Startersaftrek€ 2.123
Zelfstandigenaftrek€ 3.750
Winst na ondernemersaftrek=€ 44.127
MKB-winstvrijstelling13.31% * € 44.127€ 5.874
Belastbaar inkomen=€ 38.253

Berekening inkomstenbelasting ZZP

OmschrijvingBedrag
Belasting box 1 € 38.253 * 36.97%€ 14.142
Algemene heffingskorting€ 2.471
Arbeidskorting€ 4.879
Inkomstenbelasting na verwerkte heffingskortingen=€ 6.792
Tariefsaanpassing box 1€ 0
Inkomstenbelasting na verwerkte heffingskortingen & tariefaanpassing=€ 6.792

Berekening netto besteedbaar inkomen ZZP

OmschrijvingBedrag
Winst uit onderneming€ 50.000
Inkomstenbelasting€ 6.792
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (5.32%) Maximumbijdrage-inkomen: € 71.628€ 2.035
Netto besteedbaar inkomen per jaar=€ 41.173
Netto inkomen per maand€ 3.431
Belastingdruk inclusief Zvw18%

Disclaimer: Hoewel de informatie en berekeningen op deze website met zorg zijn samengesteld, kunnen er fouten optreden. Controleer altijd de resultaten en raadpleeg bij twijfel een financieel expert. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Over de Netto Inkomen ZZP Calculator

  • Ontwikkeld door
  • Gepubliceerd op
  • Laatst bijgewerkt op
  • Beoordeling van 10/10 (1 review)

Veelgestelde Vragen

Bekijk hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, wil je meer weten, of heb je feedback of suggesties? Neem dan contact met ons op.

Winst uit onderneming is het bedrag dat je overhoudt nadat je alle zakelijke kosten van je omzet hebt afgetrokken. Dit omvat inkomsten uit de verkoop van producten of diensten, minus bedrijfskosten zoals huur, materiaal, en personeelskosten.

Deze winst is essentieel voor de berekening van belastingen en aftrekken, en vormt de basis voor verdere fiscale berekeningen zoals zelfstandigen- en startersaftrek.

Een boekjaar is de periode waarin een onderneming haar financiële administratie bijhoudt. Meestal loopt een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Bijvoorbeeld, in maart 2024 doe je aangifte over het boekjaar 2023.

Het boekjaar wordt gebruikt om winst, verlies, en belastingen te berekenen. Het is belangrijk omdat fiscale voordelen, zoals aftrekken en kortingen, vaak op jaarbasis worden berekend.

Het urencriterium is een belastingregel die stelt dat je als ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf moet besteden om in aanmerking te komen voor bepaalde belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Deze uren omvatten alle werkzaamheden die direct aan je bedrijf gerelateerd zijn, inclusief administratief werk, marketing, en klantbezoeken. Het is belangrijk om een goede urenregistratie bij te houden om bij een controle aan te kunnen tonen dat je voldoet aan dit criterium.

Meer informatie over de voorwaarden van het urencriterium vind je op de Belastingdienst website.

De startersaftrek is een aanvullende aftrekpost op de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die net gestart zijn. Je komt hiervoor in aanmerking als je in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer was en in die periode maximaal twee keer zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen. Het verlaagt het belastbaar inkomen, waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. Voor 2024 is de zelfstandigenaftrek €3.750.

Beide aftrekken zijn bedoeld om het ondernemerschap te stimuleren door de fiscale lasten te verlagen in de eerste jaren van het ondernemerschap.

De tariefaanpassing box 1 is een correctie op het standaard belastingtarief in box 1 (inkomen uit werk en woning). Het zorgt ervoor dat bepaalde aftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en Mkb-winstvrijstelling, niet tegen het hoogste tarief in box 1, maar tegen het lagere tarief van de eerste schijf worden verrekend. Dit voorkomt dat ondernemers met hoge winsten onevenredig veel voordeel krijgen.

In deze tool wordt de tariefaanpassing box 1 berekend door eerst je winst uit onderneming te bepalen en vervolgens de genoemde aftrekken toe te passen om het belastbare inkomen te berekenen. De aftrekken worden effectief toegepast tegen het tarief van de eerste schijf, waardoor het belastingvoordeel eerlijker wordt verdeeld.

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is een bijdrage die je betaalt voor de basiszorgverzekering. Als zelfstandig ondernemer betaal je deze bijdrage over je winst uit onderneming. De bijdrage Zvw wordt berekend als een percentage van je inkomen, tot een bepaald maximuminkomen.

In 2024 bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 5,32% van je winst, met een maximuminkomen van €71.628. Dit betekent dat je maximaal €3.808 aan Zvw-bijdrage betaalt. Deze bijdrage wordt door de Belastingdienst geïnd en doorgestuurd naar de zorgverzekeraar.

De AOW-leeftijd in 2024 is vastgesteld op 67 jaar. Dit is de leeftijd waarop je in Nederland recht hebt op een AOW-uitkering, de basispensioenvoorziening van de overheid.

De AOW-leeftijd kan jaarlijks wijzigen en is afhankelijk van de levensverwachting. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen, vooral als je plannen maakt voor je pensioen. Voor de meest actuele informatie over de AOW-leeftijd kun je de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) raadplegen of maak gebruik van onze AOW-leeftijd berekenen tool.

Meer rekentools ondernemen

Ontdek nog meer leuke en handige online rekentools die je kunnen helpen voor het zelf maken van berekeningen.

Ondernemersaftrek berekenen

Bereken eenvoudig de ondernemersaftrek en aftrekposten op basis van de winst uit je onderneming.
Bekijk

Loonheffingskorting berekenen

Bereken eenvoudig hoeveel loonheffingskorting je krijgt en op welke heffingskortingen je recht hebt.
Bekijk

Arbeidskorting berekenen

Bereken eenvoudig hoeveel arbeidskorting je krijgt op basis van je jaarsalaris of winst uit onderneming.
Bekijk

Combinatiekorting (IACK) berekenen

Bereken hoeveel inkomensafhankelijke combinatiekorting je krijgt op basis van de hoogte van je arbeidsinkomen.
Bekijk