Jaarruimte berekenen

Bereken maximale jaarruimte

?
?
?
Jaarruimte 2024: € 0

Let op: De jaarruimte is een indicatie en houdt geen rekening met mogelijke fiscale veranderingen, persoonlijke omstandigheden of specifieke pensioenregelingen. Meer informatie kan je vinden op de website van de Belastingdienst.

Wat vind je van deze tool?

Berekening jaarruimte 2024

OmschrijvingBedrag
Bruto jaarinkomen 2023 Max. € 137.800 voor berekening jaarruimte€ 0
AOW-franchise Jaarlijks vastgesteld bedrag€ 14.802
Premiegrondslag=€ 0
Opbouwpercentage jaarruimte Jaarlijks vastgesteld %×30%
Jaarruimte zonder Factor A=€ 0
Factor A 6.27 (jaarlijks vastgesteld) × € 0€ 0
Reserveringsruimte+€ 0
Totale jaarruimte=€ 0

Disclaimer: Hoewel de informatie en berekeningen op deze website met zorg zijn samengesteld, kunnen er fouten optreden. Controleer altijd de resultaten en raadpleeg bij twijfel een financieel expert. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Over de Jaarruimte Calculator

  • Ontwikkeld door
  • Gepubliceerd op
  • Laatst bijgewerkt op
  • Beoordeling van 10/10 (1 review)

Veelgestelde Vragen

Bekijk hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, wil je meer weten, of heb je feedback of suggesties? Neem dan contact met ons op.

Jaarruimte is het maximale bedrag dat je van de Belastingdienst in een jaar tijd mag storten in een persoonlijk pensioenpotje, zoals een lijfrenterekening. Dit bedrag is aftrekbaar van je belastbaar inkomen, wat fiscaal voordelig is. Jaarruimte ontstaat wanneer je in het voorgaande jaar een pensioentekort had, wat betekent dat je niet genoeg pensioen hebt opgebouwd in verhouding tot je inkomen.

Jaarruimte wordt berekend als een percentage van je premiegrondslag, verminderd met een factor A (je pensioenaangroei) of betaalde pensioen premie. Voor 2024 is dit percentage 30% van je inkomen boven de franchise van € 14.802.

Om je jaarruimte te berekenen, heb je het inkomen van het voorgaande jaar nodig, de factor A van je pensioenoverzicht en eventuele reserveringsruimte van de afgelopen jaren. Voor 2024 wordt de jaarruimte berekend als: 30% x (inkomen - franchise) - betaalde premie in de pensioenregeling.

Voor oudere pensioenregelingen wordt de jaarruimte nog steeds berekend met factor A: 30% x (inkomen - franchise) - (6,27 x factor A). De franchise is het deel van je inkomen waarover je geen pensioen mag opbouwen, vastgesteld op € 14.802 voor 2024.

Bijvoorbeeld, als je in 2023 € 60.000 hebt verdiend, de franchise € 14.802 is, en je hebt € 9.000 aan premie betaald in je pensioenregeling:

  • Nieuwe methode (vanaf 2024): 30% x (€ 60.000 - € 14.802) - € 9.000 = € 4.559,40.
  • Oude methode (met factor A): 30% x (€ 60.000 - € 14.802) - (6,27 x € 1.000) = € 7.289,40.

Vanaf 2024 zijn er nieuwe regels voor de berekening van de jaarruimte, omdat de factor A wordt afgeschaft. De factor A was het bedrag aan pensioenuitkering dat je in het voorgaande jaar had opgebouwd en moest worden vermenigvuldigd met 6,27 om de aftrekbare jaarruimte te verminderen. In plaats daarvan wordt nu de betaalde premie in de pensioenregeling van het voorgaande jaar in aftrek gebracht. Dit betekent dat je jaarruimte nu wordt berekend als: 30% x (inkomen - franchise) - betaalde premie.

Voor bestaande pensioenregelingen die nog niet voldoen aan de nieuwe wetgeving, blijft het oude systeem van de factor A van toepassing. Dit betekent dat de jaarruimte wordt berekend als: 30% x (inkomen - franchise) - (6,27 x factor A).

Bijvoorbeeld, als je in 2023 € 60.000 hebt verdiend, de franchise € 14.802 is, en je hebt € 9.000 aan premie betaald in je pensioenregeling:

  • Nieuwe methode (vanaf 2024): 30% x (€ 60.000 - € 14.802) - € 9.000 = € 4.559,40.
  • Oude / overgangsmethode (met factor A): 30% x (€ 60.000 - € 14.802) - (6,27 x € 1.000) = € 7.289,40.

De Factor A is de pensioenaangroei van het voorgaande jaar, die je kunt vinden op je Uniform Pensioenoverzicht. Deze waarde is belangrijk omdat het aangeeft hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij je werkgever. Hoe hoger de Factor A, hoe lager je jaarruimte, omdat het betekent dat je al pensioen hebt opgebouwd.

Bij de berekening van de jaarruimte wordt de Factor A vermenigvuldigd met 6,27. Dit bedrag wordt vervolgens afgetrokken van je premiegrondslag, wat je maximale jaarruimte verlaagt. Dit voorkomt dat mensen die al veel pensioen opbouwen via hun werkgever nog meer belastingvoordeel krijgen.

De betaalde pensioenpremie is het bedrag dat je in het voorgaande jaar hebt betaald aan premie voor je pensioenregeling bij je werkgever. Dit bedrag is belangrijk omdat het in mindering wordt gebracht op je jaarruimte, wat je maximale fiscaal aftrekbare ruimte verlaagt.

Je kunt de betaalde pensioenpremie terugvinden op je jaaropgave of loonstrook van je werkgever. Het bedrag wordt vaak vermeld als pensioenpremie of werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling.

Bij de berekening van de jaarruimte wordt de betaalde pensioenpremie afgetrokken van je premiegrondslag. Dit voorkomt dat mensen die al veel pensioenpremie betalen via hun werkgever nog meer belastingvoordeel krijgen.

Reserveringsruimte is de niet-benutte jaarruimte van de afgelopen jaren die je nog kunt gebruiken. Om je reserveringsruimte te berekenen, moet je eerst je jaarruimte van de afgelopen tien jaar berekenen. Dit is de ruimte die je had om lijfrentepremies fiscaal aftrekbaar te storten, maar niet hebt gebruikt.

De jaarruimte die je niet hebt gebruikt, kun je nog in de tien jaar erna gebruiken in je reserveringsruimte. Heb je zowel jaarruimte als reserveringsruimte? Gebruik dan eerst je reserveringsruimte om te voorkomen dat deze verloren gaat. De totale reserveringsruimte is het bedrag van alle niet-benutte jaarruimtes van de afgelopen tien jaar.

Gebruik de rekentool van de Belastingdienst om je exacte reserveringsruimte te berekenen: Hulpmiddel lijfrentepremie 2016 en daarna.

Jaarruimte is het bedrag dat je in een bepaald jaar fiscaal aftrekbaar mag storten in een lijfrente, gebaseerd op je inkomen en pensioenopbouw in het voorgaande jaar. Reserveringsruimte daarentegen is de optelsom van niet-gebruikte jaarruimte van voorgaande jaren, tot een maximum van tien jaar.

Als je in een bepaald jaar je volledige jaarruimte niet benut, kun je het niet-gebruikte deel meenemen naar toekomstige jaren als reserveringsruimte. Dit biedt flexibiliteit om op een later moment alsnog gebruik te maken van de fiscale aftrek.

Meer rekentools pensioen & aow

Ontdek nog meer leuke en handige online rekentools die je kunnen helpen voor het zelf maken van berekeningen.

Ouderenkorting berekenen

Bereken hoeveel (alleenstaande) ouderenkorting je krijgt op basis van de hoogte van je verzamelinkomen voor je de AOW-gerechtigen.
Bekijk

Salaris berekenen

Bereken hoeveel bruto en netto salaris je gaat verdienen als je meer of minder uren gaat werken per week.
Bekijk

Algemene heffingskorting berekenen

Bereken eenvoudig hoeveel algemene heffingskorting je krijgt op basis van je inkomen of winst uit onderneming.
Bekijk

Aflossing lening berekenen

Bereken het bedrag aan aflossing voor een lening en maak een aflossingsschema.
Bekijk