Ondernemersaftrek berekenen

Bereken ondernemersaftrek

?
?
?
Ondernemersaftrek: € 5.873

Let op: De ondernemersaftrek wordt automatisch verwerkt na beantwoording van ondernemersvragen in de aangifte inkomstenbelasting en hoeft niet apart te worden aangevraagd.

Wat vind je van deze tool?

Berekening ondernemersaftrek 2024

OmschrijvingBedrag
Zelfstandigenaftrek€ 3.750
Startersaftrek+€ 2.123
Meewerktaftrek+€ 0
Ondernemersaftrek=€ 5.873

Disclaimer: Hoewel de informatie en berekeningen op deze website met zorg zijn samengesteld, kunnen er fouten optreden. Controleer altijd de resultaten en raadpleeg bij twijfel een financieel expert. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Over de Ondernemersatrek Calculator

  • Ontwikkeld door
  • Gepubliceerd op

Overzicht ondernemersaftrek

Hieronder zie je een overzicht van de verschillende soorten ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een fiscale aftrekpost voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen. Deze aftrek verlaagt de winst, waardoor minder inkomstenbelasting betaald hoeft te worden. Voor ondernemers vanaf de AOW-leeftijd geldt een aangepaste, lagere zelfstandigenaftrek. Deze regeling is ontworpen om ondernemerschap te stimuleren en wordt jaarlijks aangepast.

JaarRegulierAOW-leeftijd (50%)
2024€ 3.750€ 1.875
2023€ 5.030€ 2.515
2022€ 6.310€ 5.030
2021€ 6.670€ 3.335
2020€ 7.030€ 3.515

Startersaftrek

De startersaftrek is een aanvullende fiscale aftrekpost voor startende ondernemers. Dit geldt voor ondernemers die in de eerste vijf jaar van hun onderneming minimaal drie keer aan het urencriterium voldoen. Net als bij de zelfstandigenaftrek, is er een aangepaste versie voor ondernemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Dit helpt starters om financieel sterker te staan in de beginfase van hun bedrijf.

JaarRegulierAOW-leeftijd (50%)
2024€ 2.123€ 1.061,50
2023€ 2.123€ 1.061,50
2022€ 2.123€ 1.061,50
2021€ 2.123€ 1.061,50
2020€ 2.123€ 1.061,50

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een fiscale regeling, bedoeld voor ondernemers waarvan de partner onbetaald meewerkt in de onderneming. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van het aantal gewerkte uren door de partner, variërend van 1,25% tot 4% van de winst. Deze aftrekpost is bedoeld om het werk van meewerkende partners te erkennen en te belonen, waardoor de belastingdruk verder wordt verlicht. De onderstaand tabel is geldig voor 2020 t/m en 2024.

Meegewerkte urenMeewerkaftrek (%) van winst
< 525 uur0 %
525 - 875 uur1,25%
875 - 1.225 uur2%
1.225 - 1.750 uur3%
> 1.750 uur4%

Naast de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek, bestaat de ondernemersaftrek ook nog uit de volgende aftrekposten:

  • Stakingsaftrek.
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

De 3 bovenstaande aftrekposten worden niet meeberekend in onze rekentool.

Veelgestelde Vragen

Bekijk hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij, wil je meer weten, of heb je feedback of suggesties? Neem dan contact met ons op.

De ondernemersaftrek is een verzameling van fiscale aftrekposten voor ondernemers. Deze aftrekposten verlagen de winst, waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. De belangrijkste aftrekposten binnen de ondernemersaftrek zijn de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, en meewerkaftrek. Daarnaast zijn er nog andere aftrekposten zoals de stakingsaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.

De zelfstandigenaftrek is bedoeld voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen. De startersaftrek is een extra aftrek voor startende ondernemers en de meewerkaftrek geldt voor ondernemers waarvan de partner onbetaald meewerkt. Elk van deze aftrekposten heeft specifieke voorwaarden en voordelen.

Door gebruik te maken van de ondernemersaftrek, kun je de belastingdruk op je onderneming aanzienlijk verlagen. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en mogelijkheden van deze aftrekposten. Raadpleeg eventueel een belastingadviseur voor persoonlijk advies.

Het urencriterium is een belangrijke voorwaarde voor verschillende fiscale voordelen voor ondernemers. Dit criterium houdt in dat je minimaal 1.225 uur per jaar aan je onderneming moet besteden. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week. Deze uren kunnen bestaan uit directe werkzaamheden voor klanten, maar ook uit indirecte activiteiten zoals administratie, marketing en scholing.

Om aan het urencriterium te voldoen, moet je een goede administratie bijhouden van alle gewerkte uren. Dit kan bijvoorbeeld door een urenregistratie bij te houden waarin je per dag noteert hoeveel uur je hebt gewerkt en welke werkzaamheden je hebt verricht. Bij een controle door de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je aan het urencriterium voldoet.

Het urencriterium geldt niet alleen voor de zelfstandigenaftrek, maar ook voor de startersaftrek en andere fiscale voordelen zoals de meewerkaftrek. Het is dus essentieel om dit goed bij te houden om optimaal van de fiscale voordelen te kunnen profiteren.

De zelfstandigenaftrek is een fiscale aftrekpost voor ondernemers die aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar voldoen. Door deze aftrekpost wordt je winst verlaagd, waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. Voor 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 3.750 voor reguliere ondernemers en € 1.875 voor ondernemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast het urencriterium moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat je een onderneming moet drijven en daarbij winst uit onderneming moet behalen. Daarnaast mag je geen personeel in loondienst hebben, tenzij je personeel hebt dat meewerkt aan de onderneming.

Het is belangrijk om jaarlijks te controleren of je aan alle voorwaarden voldoet om optimaal van de zelfstandigenaftrek te kunnen profiteren. Raadpleeg eventueel een belastingadviseur voor persoonlijk advies en ondersteuning.

De startersaftrek is een aanvullende aftrekpost voor startende ondernemers die recht hebben op de zelfstandigenaftrek. De startersaftrek bedraagt € 2.123 per jaar en is bedoeld om ondernemers in de eerste jaren van hun onderneming extra financiële ondersteuning te bieden. Voor ondernemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt de startersaftrek € 1.061,50.

Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet in de eerste vijf jaar van je onderneming minimaal drie keer aan het urencriterium hebben voldaan. Daarnaast mag je in de vijf voorafgaande jaren niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebben geclaimd.

De startersaftrek kan in combinatie met de zelfstandigenaftrek een significante belastingbesparing opleveren, waardoor je meer financiële ruimte hebt om je onderneming verder te ontwikkelen. Zorg ervoor dat je voldoet aan alle voorwaarden en houd je urenregistratie goed bij.

De meewerkaftrek is een fiscale regeling die geldt voor de jaren 2023 en 2024, en is bedoeld voor ondernemers waarvan de partner onbetaald meewerkt in de onderneming. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal gewerkte uren door de partner en varieert van 1,25% tot 4% van de winst.

Om in aanmerking te komen voor de meewerkaftrek, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je partner moet minimaal 525 uur per jaar onbetaald meewerken in de onderneming. Daarnaast moet je zelf ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.

De meewerkaftrek kan een aanzienlijke belastingbesparing opleveren, waardoor de financiële bijdrage van je partner aan de onderneming wordt erkend en beloond. Het is belangrijk om een goede administratie bij te houden van de gewerkte uren door je partner om deze aftrekpost te kunnen claimen.

Meer rekentools ondernemen

Ontdek nog meer leuke en handige online rekentools die je kunnen helpen voor het zelf maken van berekeningen.

Inkomstenbelasting ZZP berekenen

Bereken eenvoudig de inkomstenbelasting en je netto besteedbaar inkomen als ZZP'er.
Bekijk

BTW berekenen

Bereken de BTW over een bedrag exclusief of inclusief BTW.
Bekijk

Korting berekenen

Bereken de korting, het kortingspercentage, de kortingsprijs of de originele prijs van een bedrag.
Bekijk

MKB-winstvrijstelling berekenen

Bereken eenvoudig de MKB-winstvrijstellingen op basis van de winst uit je onderneming.
Bekijk